Міжнародний етно-фестиваль "Різдво у Луцьку"

"Різдво у Луцьку!" 2-й фестивальний день

 

http://vsn.com.ua/rizdvo-u-lutsku-drugyj-den-festyvalyu-foto/
http://www.volynpost.com/news/82010-rizdvo-u-lucku-kamernyj-orkestr-flajzza-ta-50-kolektyviv
http://vip.volyn.ua/articles/kolyadky-vinshuvannya-glintveyn-drugyy-den-rizdvyanogo-festyvalyu-v-lucku
http://www.volynnews.com/news/rest/etnofestyval-rizdvo-u-lutsku-zavershyvsia-spilnoiu-koliadoiu/
http://vsn.com.ua/rizdvo-u-lutsku-spilna-kolyada-foto-video/